Αρχική Νέα Πιστοποιήσεις Επικοινωνία

ΑρχικήΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Τα πλαστικά παλετοκιβώτια της ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ εξυπηρετούν με αποτελεσματικότητα την αποθήκευση, την διακίνηση και τις ανάγκες μεταφοράς για μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και αγροτικών εφαρμογών. Χάρη των ειδικά μελετημένων διαστάσεων επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή των εμπορευμάτων σε αποθήκες ή και σε  τμήματα της παραγωγής. Είναι ιδανικά για όλα τα όξινα και αλκαλικά υγρά, και μεγάλης αντοχής με διάκριση στην ποιότητά του υλικού κατασκευής. Κάθε προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο να παραμένει αναλλοίωτο με την πάροδο του χρόνου και να διατηρεί τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιάγραφες. Τα πλαστικά παλετοκιβώτια προσφέρονατι  σε μια μεγάλη ποικιλία διατάσεων με εφαρμογές στην: